Tre horisontella streck

Afrika går mot en ljusare framtid

Fattigdomen i världen har minskat och alltfler länder har blivit demokratiserade. Till skillnad från vad många tror går utvecklingen framåt. Länderna i Afrika söder om Sahara har gjort betydande framsteg inom framför allt utbildning och hälsa.

I det här videoklippet fokuseras på utvecklingen i Kenya där svenska biståndsorganet SIDA är på plats och arbetar med lokala organisationer för att hjälpa människor förbättra sina levnadsvillkor.