Tre horisontella streck

Solenergi är stekhett i Argentina

Argentina – som tillsammans med Venezuela producerar minst förnybar energi i hela Latinamerika – har planer på att utöka produktionen av solenergi så mycket som 35 gånger det landet producerar i dag. Den argentinska regeringen uppmuntrar satsningar på solenergi genom att bland annat ändra lagar för att göra det lättare för solenergibolag att ta sig in på marknaden.

Det finns också planer från internationella företag att bygga ut den förnybara energin i Argentina. Tanken är att bygga solenergianläggningar i de västra delarna av landet som får ungefär dubbelt så mycket solljus som Tyskland, det land som idag är världsledande inom solenergi.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffar Argentinas president Cristina Fernández de Kirchner, i Buenos Aires, Argentina. Foto: UN Photo/Evan Schneider

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffar Argentinas president Cristina Fernández de Kirchner, i Buenos Aires, Argentina. Foto: UN Photo/Evan Schneider

– Det finns ett stort intresse för solenergi i Argentina och mycket stor potential, säger Hector Nordio, chef för projekt som rör ren energi på Energia Argentina SA, det statliga energibolaget.

Dessutom skulle projektet hjälpa landets president Cristina Fernandez de Kirchners nå målet om att åtta procent av Argentinas energi ska komma från förnybara källor till 2016. Idag täcker förnybar energi två procent av landets energianvändning.

Den argentinska solenergimarknaden lockar också många företag från Europa. En av anledningarna är att subventionerna av solenergi hemma i Europa minskar:

– För två-tre år sedan hade solenergiföretagen inget intresse av Argentina. Idag ringer flera intressenter varje dag”, säger Marcelo Alvarez, chef på kammaren för förnybar energi i Argentina.

Läs mer här om Argentinas planer att utöka solenergin

Publicerad: 2013.03.08

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp