Tre horisontella streck

Armenien och energi – en komplicerad relation

För Armenien är det nya globala målet om att säkerställa hållbar energi ett av de viktigaste på grund av deras känsliga förhållande till energi. Nu satsar landet på mer förnyelsebar energi.

Ett av de nya globala målen handlar om att säkerställa hållbar energi. Tillgången till el för världens befolkning har ökat kraftigt sedan 1990, vilket också ökar behovet av att etablera hållbara källor till energi. För Armenien är det nya globala målet om att säkerställa hållbar energi ett av de viktigaste på grund av deras känsliga förhållande till energi.

Armenien i energikris
Landets självständighet från Sovjetunionen orsakade en energikris eftersom de var beroende av rysk energi. Krisen höll i sig under 1990-talet men avtog något när Armenien återöppnade ett kärnkraftverk. Däremot är elen från kärnkraftverket relativt dyr i förhållande till befolkningens inkomst och Armenien är därför fortfarande beroende av billig rysk naturgas. Drygt hälften av landets energibehov tillgodoses av rysk naturgas, och ytterligare 25% kommer från värmekraftverk som drivs med naturgas.

SG and Mrs. Ban visit Taupo, where he was shown examples of New Zealand's renewable and sustainable energy efforts.
Foto: UN Photo/Evan Schneider
(Bilden visar ett exempel på geotermisk energi från Nya Zeeland)

Förnyelsebar energi i Armenien
Utvecklingen av förnyelsebar energi går framåt, pådriven av Världsbanken och Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency Fund. 2009 skrev Armenien ett avtal med Världsbanken om att utnyttja den stora kapaciteten för geotermisk energi som finns i landet. Geotermisk energi anses vara den form av förnyelsebar energi som mest troligt skulle kunna täcka Armeniens behov av energi och därför är det en viktig sektor att utveckla. Armenien har en lång väg kvar att gå mot att tillgodose landets energibehov med hållbar, klimatvänlig energi, men de har i alla fall startat processen.

Publicerad: 2015.12.02

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp