Tre horisontella streck

Avfall blir till förnybar energi i Ukraina

Ukraina är ett av länderna i världen som släpper ut mest koldioxid genom giftiga avfallsutsläpp. I kommunen Lugansk har man därför börjat satsa på deponering som innebär att förvara avfall på ett mer miljövänligt sätt.

Lugansk är en av regionerna med mest industrier i Ukraina och där har miljöföroreningar ständigt varit på gränsen att leda till ekologisk katastrof. Den kraftiga inflyttningen till städerna i området i kombination med stora utsläpp och brist på pengar från landets miljödepartement har länge gjort Lugansk särskilt utsatt.

Bild på en återvinningscentral i Danbury, Connecticut, USA. Foto: UN photo/Evan Schneider

Bild på en återvinningscentral i Danbury, Connecticut, USA. Foto: UN photo/Evan Schneider

I samarbete med FN:s utvecklingsprogram UNDP har kommunen startat upp ett deponeringsprojekt där man lyckats omvandla en soptipp med över tre miljoner ton avfall till förnybar energi. Satsningen på hållbar deponering är Ukrainas första och tanken är att det ska inspirera andra kommuner i landet att sänka sina koldioxidutsläpp.

– Projektet i Lugansk är ett lovande exempel på hur man kan omvandla avfall till energi och vända en dålig situation till det bättre, säger FN:s utvecklingsprogram UNDP:s landschef i Ukraina, Ricarda Rieger.

Innan samarbetet drogs igång för fyra år sedan fanns det knappt någon kunskap i landet om hur man förvarar avfall och använder biogas som kan användas för att skapa ny energi. Men tack vare projektet har alltfler öppnat ögonen för mer miljövänliga alternativ:– Helt otroligt att det som förut var en stor sopstation idag är ett gräsbeväxt område som ger energi, säger tidigare ministern för regional utveckling, byggande och boende Anatoliy Blyznyuk.

– För att skapa ett koldioxidsnålt och hållbart samhälle behöver vi åtgärder på alla nivåer. Projektet i Lugansk visar på vikten av insatser som genomförs på lokal, regional och nationell nivå när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, menar UNDP:s tidigare biträdande regionchef Jens Wandel.

Jämför Sverige och Ukraina här

Läs mer om hur man arbetar för att sänka koldioxidutsläpp i Lugansk här

 

Publicerad: 2014.01.08

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp