Tre horisontella streck

Barn får vara barn genom sport

Sport har länge varit ett tillfälle för olika människor att träffas och samarbeta. Sport och aktiviteter ses som mänskliga rättigheter och de senaste åren har sportens betydelse för utveckling och mänskliga rättigheter blivit mer och mer omtalad.

The United Nations office for sport and development (UNOSDP) jobbar för att sport och aktivitet ska bidra till en säkrare, fredligare och hållbarare framtid. UNOSDP arbetar med att plocka fram de positiva delarna i olika sporter såsom samarbete, inspiration och glädje. Genom sport byggs broar i samhällen, framförallt genom att sport är en mötesplats och möjlighet till integration.

Mat, vatten och god hälsa är livsviktiga när man växer upp. Men det är också chansen att få vara barn, att ha en barndom. UNOSDP vill att alla barn ska ha rätt till lek och aktivitet under sin uppväxt. En biljon barn växer upp i konfliktdrabbade länder där oroligheter lett till att vänner blivit till fiender. En utgångspunkt i FN:s arbete med sport är att få barn att träffas och genom lekar lösa problem tillsammans. UNOSDP har visionen att det är svårare att vara fiende med någon om du lär känna personen på fotbollsplanen.

Alla barn ska ha rät ttill en barndom. FN organet UNOSDP arbetar för att sport ska bidra till en positiv utveckling. Foto: UN Photo/Tom Jones

Alla barn ska ha rät ttill en barndom. FN organet UNOSDP arbetar för att sport ska bidra till en positiv utveckling. Foto: UN Photo/Tom Jones

Genom sport och lekar har Mostafa träffat nya vänner som tidigare var fiender. Via UNOSDPs program, Right to Play, i Libanon träffade Mostafa andra flyktingbarn som han lärde känna och nya vänskapsband knöts genom sport och lek. Nu har han träffat sina nya bröder förklarar han.

“It is the way we speak and behave that makes a difference.” Avslutar Mostafa.

Publicerad: 2015.02.18

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp