Tre horisontella streck

Barnarbete i världen – fakta om barnarbete

FN:s barnkonvention beskriver barns rättigheter tydligt: till exempel har alla barn rätt till utbildning, lek, vila och fritid samt rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och påtvingat arbete. Trots det arbetar idag ungefär 170 miljoner barn i världen – ungefär 11 % av alla barn mellan 4 och 15 år. Barnarbete är vanligast i Asien, Afrika och Latinamerika men förekommer också i andra delar av världen. Trots det höga antalet arbetande barn går utvecklingen i rätt riktning och antalet barnarbetare i världen minskar. Mellan 2000 och 2012 minskade antalet barnarbetare i världen med 33 %!

Fattigdom och olika typer av barnarbete

Fattigdom är en vanlig orsak till varför så många barn under 15 år tvingas arbete. När familjer inte har tillräckligt med mat och pengar är det vanligt att även barnen tvingas ställa upp som arbetskraft. I många delar av världen är det även vanligt att föräldralösa barn tvingas arbeta för att överleva.

Det finns flera olika typer utav det man kallar barnarbete. Vanligast är det att barn arbetar inom familjen, till exempel att de hjälper till med jordbruks- och hushållssysslor och på så vis inte har möjlighet att gå i skolan. Men det är också vanligt att barn arbetar i fabriker, på gatan eller som hemhjälp.

I Ryssland och Centralasien arbetar många barn på gatan med att tvätta bilar, putsa skor eller att sälja blommor, tuggummi och tidningar. I Indien, Brasilien, Pakistan och Nepal är det däremot vanligast att barn arbetar i fabriker som tillverkar tyger, kläder och skor.

Konsekvenser av barnarbete
Arbetsgivare vinner mycket på att använda barn som arbetskraft. Barn har inte samma möjligheter att säga ifrån och utnyttjas därför på olika sätt. Till exempel får de dåligt betalt samtidigt som de ofta tvingas leva under usla förhållanden.

När barn tvingas arbeta berövas de sin barndom och sin rätt till utbildning, lek, vila och fritid. De barn som har gått i skolan har senare i livet större chans att få ett bra och meningsfullt arbete vilket höjer chansen för barnet att kunna ta sig ur fattigdom.

Andra konsekvenser av barnarbete kan vara fysiska och psykiska skador. Barnarbete utförs ofta i farliga miljöer, till exempel på gatan i hård trafik med mycket avgaser eller i fabriker med giftiga kemikalier. De långa och hårda arbetspassen genomförs ofta utan skyddskläder och sliter på barnens kroppar. Det är till exempel vanligt att barn får infektioner, yrsel och smärta i bröst och mage på grund av arbetet.

En turkisk pojke säljer kakor på en gata i Istanbul, Turkiet, Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont

En turkisk pojke säljer kakor på en gata i Istanbul, Turkiet, Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont

Minskning av barnarbete och FN:s arbete
En glad nyhet är att antalet barn som arbetar i världen har sjunkit med över en tredjedel sedan år 2000 och det finns färre barnarbetare i världen nu än tidigare. Ett FN-organ som arbetar för att stoppa barnarbete är den Internationella arbetsorganisationen, ILO. ILO påbörjade bland annat ett projekt i Malawi under 2009 för att stoppa barnarbete. Projekten har hjälpt ca 5 000 barn att slippa undan arbete och många av dem har kunnat börja i skolan. För att minska risken att andra barn tvingas till arbete ger projektet i Malawi också stöd till föräldrar. De får bland annat utbildning i hur man får sin inkomst att räcka längre och hur man kan starta egna företag.

 

Klicka här för mer om hur barn och unga har det  i världen!

 

Uppdaterad: 2017-01-10

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp