Tre horisontella streck

Barnkonventionen – Vad är barnkonventionen?

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder har samma rättigheter.

Vad är Barnkonventionen?
Barnkonventionen, eller konventionen om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen slår fast att alla barn, överallt, har samma rättigheter. 196 länder har skrivit under barnkonventionen och alltså förbundit sig att följa reglerna. Det enda landet som inte ratificerat barnkonventionen är USA. Barnkonventionen har 54 artiklar som tillsammans slår fast alla barns lika rättigheter, till exempel att barn är självständiga individer och inte några ägodelar till sina föräldrar eller andra vuxna.

UN Photo/Rick Bajornas

UN Photo/Rick Bajornas

Barnkonventionens fyra principer
Fyra vägledande principer genomsyrar Barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

FN och Barnkonventionen
Barnkonventionen genomsyrar nästan allt arbete i FN. FN:s barnfond, UNICEF, arbetar för att få in ett barnperspektiv i de olika arbetsområdena i FN. Till exempel arbetar UNICEF med att alla barn ska få gå i skolan och få tillgång till mat och sjukvård. Under 2015 gav Sverige totalt 1,4 miljarder kronor i bistånd via UNICEF.

Här kan du läsa Barnkonventionen i sin helhet

 

Publicerad: 2016-03-10

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp