Tre horisontella streck

Barnvänliga skolor i Sydafrika

Sydafrika är ett av många länder som har startat så kallade barnvänliga skolor.

Skolor som bygger på ömsesidig respekt, som ser till elevers hälsa och välbefinnande, som uppmanar till kreativitet och som hjälper elever att nå sin fulla potential.