Tre horisontella streck

Bättre miljö och mindre hunger i Etiopien

Nästan 9 000 människor i Silte i södra Etiopien deltar i ett projekt som motverkar extrem fattigdom och hunger och förbättrar miljön.

Projektet heter Productive Safety Net Project, PSNP, och grundades 2005.

Skolungdomar deltar i undervisningen i Harar, Etiopien. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Skolungdomar deltar i undervisningen i Harar, Etiopien. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Genom PSNP får handikappade människor som inte har möjlighet att arbeta bidrag så att de kan försörja sig. Dessutom ger projektet lön till arbetsföra människor på platser där det råder matosäkerhet – i utbyte mot att dessa människor utvecklar små projekt som förbättrar mark som är i dåligt skick, vilket ofta är anledningen till att det råder matosäkerhet i området från första början.

Totalt når projektet sju och en halv miljoner fattiga människor i hela Etiopen. Projektet sponsras genom ett samarbete mellan Världsbanken, FN:s livsmedelsprogram, EU, Kanada och USA.

Kuru Tekle är en ensamstående mamma med åtta barn som precis har deltagit i PSNP:s program. Hon säger att hon är glad att hon deltagit i projektet då det har hjälpt henne att skaffa tillräcklig med mat för familjen samt att få pengar över för att skicka barnen till skolan.

Ett annan som deltagit i projektet är sjubarnspappan Kemal Shukre. Han berättar att han innan projektet inte hade någonting men att han nu tjänar pengar från frukter och grönsaker som han odlar och från att han säljer mjölken från en korna han fick genom projektet.

Som en del av projektet har nära 730 km landsvägar byggts, dammar med kapacitet av 64 000 kubikmeter har uppförts, flera broar har rests och nästan åtta miljoner plantor har satts.

250 klassrum, 35 jordbruksskolor, 38 sjukvårdscentraler och en djurhälsoklinik har byggts. Detta har gett invånare i samhället mycket bättre tillgång till skolor och sjukvård och har också gett nya arbetstillfällen!

Länk: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/ETHIOPIAEXTN/0,,contentMDK:22121609~menuPK:295935~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:295930,00.html

Publicerad:  2012.04.10

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp