Tre horisontella streck

Bevattningsprojekt i Etiopien skänker nytt hopp till bönder på landsbygden

Norra Etiopien är sedan länge känt för sitt torra och varma klimat. Men med de tilltagande klimatförändringarna har torkan på landsbygden blivit ett allt större problem för många bönder när de ska odla sina grödor.

Många tvingas därför sälja av sin mark och flytta in till städerna.

I det här klippet får vi träffa bonden Waldu Gebramaskel som valt att stanna på landsbygden efter att han deltagit i ett lyckat bevattningsprojekt.

Han har nu börjat få sin gård att gå runt på nytt.