Tre horisontella streck

Bloggtjejer i Kambodja

Att blogga har blivit ett allt vanligare fenomen i många delar av världen och Kambodja är inget undantag, framför allt bland landets unga.

I det här videoklippet får vi träffa bloggtjejerna Kounila och Sopheap som talar om fördelarna med att vistas på sociala medier.

Med hjälp av bloggandet har de kunnat uttrycka sig själva och sina åsikter friare, skapa nya kontakter och utbyta tankar och idéer med andra människor – världen över.