Tre horisontella streck

Böcker banar väg för utveckling i Mongoliet

Mongoliet har haft en enastående ekonomisk tillväxt under de två senaste årtiondena, mycket tack vare övergången till en friare marknad. Men trots att mycket i landet började peka på utveckling under 90-talet hamnade skolorna på landsbygden på efterkälken. Få inskrivningar och brist på bra läromedel var länge stora problem. Men tack vare Världsbanken har man nu lyckats höja kvalitén på skolorna på landsbygden och gjort eleverna till bokfantaster på köpet!

Innan satsningen tog fart 2006 hade skolorna på den mongoliska landsbygden nästan inga böcker alls. För att förändra situationen till det bättre beslöt landets regering att tillsammans med Världsbanken bygga bibliotek i samtliga av landsbygdens 383 grundskolor. Genom att lägga till bokläsning som en obligatorisk del av läroplanen hoppades man kunna hjälpa barnen att i större utsträckning utveckla sin läskunnighet och sina förmågor att ta till sig kunskap. Och resultaten har talat sitt tydliga språk. I byn Murun har lärarinnan N. Enkphurev upptäckt att många av hennes elever har blivit riktiga bokälskare.

– Även de elever som aldrig tidigare har tyckt om att läsa sitter i biblioteket varje dag och slukar böcker. Det är fantastiskt att se, säger hon och ler.

Förutom att göra böcker mer lättillgängliga har Världsbankens satsning också gett lärare tips om hur de ska använda böckerna på ett kreativt sätt. Många av lärarna har blivit så inspirerade att de har valt att gå ifrån det traditionella sättet att undervisa. Istället använder de sig av rollspel och teater för att vara mer aktiva med sina elever i klassrummen. Det har lett till att både elever och lärare har kunnat hitta nya sätt att uttrycka sig på i undervisningen.

– Förut var vi alltid tvungna att sitta stilla i klassrummet. Lektionerna var inte alls roliga. Men nu arbetar vi tillsammans, rör på oss och har kul ihop. Jag tycker det här är mycket bättre, säger Jalamjav, en tredjeklassare på skolan i byn Dadal.

För att öka barnens läs- och skrivkunnighet ytterligare har lärare tillsammans med eleverna skrivit egna böcker. Flera lärare har rapporterat att eleverna gör färre stavfel och att de har lättare att uttrycka sig själva i sitt skrivande. Metoderna som projektet använt sig av har blivit så populära att den mongoliska regeringen har beslutat att alla blivande lärare ska få lära sig mer pedagogiska sätt att undervisa.

– Eftersom skolorna på landsbygden har gjort så enorma framsteg har regeringen beslutat att använda samma undervisningssätt i de större städerna, säger L. Gantumur, utbildningsminister i Mongoliet.

Läs mer här om framstegen som gjorts gällande grundskolorna på Mongoliets landsbygd

 

Publicerad: 2013.10.03

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp