Tre horisontella streck

Bolsa Familia hjälper mängder med familjer i Brasilien

Bolsa Familia är ett välfärdsprogram i Brasilien som lanserades 2003 i president Lula Da Silvas socialpolitik. Det går ut på att fattiga familjer får bidrag i form av en basinkomst, på villkor att deras barn går i skolan och blir vaccinerade.