Tre horisontella streck

Bybudgetgrupper främjar jämställdhet i Uganda

Uganda har tillsammans med UN Women startat ett projekt för att öka kvinnors delaktighet och inflytande i samhället.

Genom att bilda budgetgrupper i Uganda med fokus på att främja jämställdhet har både kvinnor och män fått större möjligheter att påverka politiska processer.