Tre horisontella streck

De globala målen för hållbar utveckling

Från Millenniemålen till de nya globala målen för hållbar utveckling. Efter årsskiftet börjar en ny 15-årig period med arbete för en bättre värld.

Vilka är de globala målen?
De nya globala målen är så många som 17 st. Dessa 17 mål är:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen Hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla  
5. Jämställdhet  
6. Rent vatten och sanitet
7. Billig och ren energi    
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Livet i haven
15. Livet på land
16. Fred, rättvisa och god förvaltning
17. Globalt partnerskap för hållbar utveckling

Globala målen

Millenniemålen, Globala Målen – Vad är skillnaden?
Skillnaden är inte bara att de nya globala målen är många fler utan de tar även upp fler sakfrågor än vad Millenniemålen gjorde. Några av fördelarna med de nya globala målen är att de har indikatorer som mer specifikt nämner sakfrågor som exempelvis barnäktenskap och könsstympning.

Millenniemålen antogs efter en period av en nedåtgående trend i den globala utvecklingen, målen handlade därför mycket om att reducera och vända den negativa utvecklingen, vilket också lyckades i många fall. Utvecklingen har på många håll varit helt fantastisk sedan Millenniemålen antogs, bland annat har den extrema fattigdomen halverats sedan 1990!

Även med de nya globala målen är förhoppningen att kunna fortsätta reducera och vända negativa trender men framförallt handlar det om att den reduceringen och vändningen ska vara bestående. För att kunna skapa en hållbar utveckling krävs arbete inom ett flertal områden som på olika sätt påverkar varandra, därför blev också de nya globala målen så många och innehåller ännu fler viktiga indikatorer.

Om du vill veta mer om de nya globala målen för hållbar utveckling kan du klicka här. För att få koll på läget i världen idag kan du exempelvis jämföra länder!

Publicerad: 2015.12.18