Tre horisontella streck

En skola som flyter på vattnet i Lagos, Nigeria

Slummen Makoko i Lagos är byggd på pålar i vattnet, och här förflyttar man sig med båtar mellan husen. Nu har bland andra FN hjälp till att bygga en skola i Makoko – en skola som flyter på vattnet!