Tre horisontella streck

Ett utvecklingsland som ger bistånd

Även om summorna fortfarande är små jämfört med bistånd från rikare länder, växer Brasilien så det knakar som biståndsgivare.[/TweetThis] De senaste tre åren har man mångdubblat sitt givande. Ungefär hälften går till andra länder i Latinamerika och hälften till Afrika.

Under sina åtta år vid makten fäste Brasiliens förra president Lula da Silva stor vikt vid samarbete mellan utvecklingsländer, och denna prioritering står fast med hans efterträdare Dilma Rousseff.

Utsikt över ett favela område i Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Utsikt över ett favela område i Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Anledningen är att man anser att utvecklingsländer kan lära sig mycket av varandras erfarenheter. Brasilien har haft en stark utveckling de senaste åren och framförallt har man varit framgångsrika med att minska hungern i landet.Nu vill man dela med sig av kunskapen till länder med problem och nu har FN:s Livsmedelsprogram WFP öppnat ett kontor i Brasilien. Bland annat kommer man att satsa mycket på att leverera skolmåltider i fattiga länder.

Det har diskuterats varför Brasilien gör detta. Brasilianska regeringen menar att man bara vill hjälpa, medan många experter tror att det också är för att man vill öka sitt inflytande i världen. Bistånd har ofta använts som ett politiskt verktyg av givarländer. Andra medelinkomstländer, som Kina och Sydafrika har också börjat ge bistånd de senaste åren.

Läs mer om den växande biståndsgivaren Brasilien här

Jämför Sverige och Brasilien här 

 

Publicerad: 2011. 10. 24 

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp