Tre horisontella streck

Fattigdom i världen – fakta och statistik om fattigdom

Här hittar du fakta och statistik om fattigdom i världen. Vad är skillnaden mellan fattigdom och extrem fattigdom? Hur många i världen är fattiga? Ökar eller minskar fattigdomen i världen och vad gör FN för att bekämpa fattigdom?

Vad är fattigdom?

Fattigdom kan betyda olika saker och har olika innebörd för olika människor. När man talar om relativ fattigdom så mäter man människors fattigdom i förhållande till större delar av befolkningen. Då jämför man vanligtvis med den nationella fattigdomsgränsen som finns. Begreppet fattigdom skiljer sig beroende på var i världen man är. Att leva i fattigdom i Sverige har inte samma innebörd som att vara fattig i Indien.

Människor som lever i extrem fattigdom saknar grundläggande behov så som mat, bostad, kläder och tillgång till grundutbildning och sjukvård. FN:s definition av extrem fattigdom innebär att man försöker överleva på mindre än 1,9 dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 16 svenska kronor.

Ökar eller minskar fattigdomen i världen?

De senaste åren har det skett stora framsteg när det gäller att minska fattigdomen i världen. År 1990 levde 38 % av världens människor i extrem fattigdom. Idag är den siffran 10 % vilket betyder att andelen extremt fattiga i världen har minskat med över två tredjedelar på bara 25 år!

Totalt sett betyder detta att 1 miljard färre människor lever i extrem fattigdom idag jämfört med 1990. En glad nyhet är att det idag är första gången någonsin som både antalet och andelen extremt fattiga minskar i alla världsdelar samtidigt. Men trots att utvecklingen går åt rätt håll lever fortfarande 700 miljoner människor i extrem fattigdom världen över.

Mål 1 i de globala utvecklingsmålen strävar efter att ingen människa i världen ska leva i extrem fattigdom år 2030. Det kan låta som ett högt och ambitiöst mål, men om fattigdomsnivån fortsätter att minska i samma takt så är målet faktiskt inom räckhåll!

Kvinnor på marknad i Dakar, Senegal, Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Kvinnor på marknad i Dakar, Senegal, Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Fattigdom i Afrika

År 1990 levde 57 % av alla människor i Afrika söder om Sahara i extrem fattigdom. Men även i Afrika så minskar den extrema fattigdomen – idag är siffran 41 %. Trots detta är Afrika den världsdel med störst andel extremt fattiga. Om man istället räknar antalet människor som lever i extrem fattigdom så bor det faktiskt fler fattiga i Indien än i hela Afrika.

Vad gör FN för att minska fattigdom i världen?

FN gör väldigt mycket för att minska fattigdomen i världen, till exempel genom att arbeta för att alla barn ska få gå i skolan. Utbildning är ett viktigt sätt att ta sig ur fattigdom! När en familj inte har möjlighet att skicka alla sina barn till skolan är det oftast flickorna i familjen som blir utan utbildning. Därför arbetar FN för jämställdhet och att flickor och pojkar ska få samma chans att gå i skolan.

I Kambodja arbetar FN:s utvecklingsprogram UNDP för att kunna erbjuda utbildning till kvinnor som inte gått i grundskolan. På så vis får kvinnorna en bättre chans till att tjäna pengar på egen hand. Genom projektet får kvinnor bland annat lära sig att sy klänningar och göra handväskor.

– “Nu har jag riktiga kunskaper och kan faktiskt tjäna pengar i framtiden”, säger Vichara som är en av de som är med i projektet. (Läs mer om UNDP:s projekt i Kambodja här)

Sverige och fattigdomsbekämpning

Det övergripande målet med svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor. Därför är Sverige med och stödjer olika projekt runt om i världen, till exempel genom FN:s utvecklingsprogram UNDP.

 

Klicka här för att jämföra Sverige och Kambodja

Ta reda på vilket det fattigaste landet i världen är här

 

Uppdaterad: 2017-01-09

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp