Tre horisontella streck

Fler blir egenföretagare på Bhutans landsbygd

Efter att ha funnit modet att lämna sin våldsamma make hade ensamstående sjubarnsmamman Karma Choeni länge svårt att få ekonomin att gå ihop. Hon och hennes barn tvingades leva på det lilla som skördades på marken de ägde, men med många munnar att mätta räckte det inte långt. Idag har livet vänt till det bättre och Karma har blivit ordförande i sitt eget uppstartade kooperativ Shershong i hembyn Mongar.

Karma är en av många på Bhutans landsbygd som kunnat dra fördel av projektet som dragits igång av landets jordbruksdepartement och FN:s utvecklingsprogram UNDP. Syftet bakom satsningen är att skapa fler möjligheter för små bönder att bli egenföretagare och få en stadig inkomst. Genom bildandet av olika kooperativ har man redan börjat förbättra levnadsvillkoren för de fattiga på landsbygden. Kooperativen fungerar som samarbetsgrupper, där människor i liknande situation träffas och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Karma, bosatt i Punakha Valley har en chilliskörd utanför sitt hem i Bhutan, Foto: UN Photo/Gill Fickling

Karma, bosatt i Punakha Valley har en chilliskörd utanför sitt hem i Bhutan, Foto: UN Photo/Gill Fickling

En stor del av projektet har gått ut på att hitta den rätta utrustningen och lära människorna på landsbygden hur man använder den. Bönderna har exempelvis lärt sig att på ett mer hygieniskt sätt kunna göra mjölk till smör och ost och sälja dem till högre priser. Det har inte bara gjort att produktionen blivit renare och säkrare, utan har också hjälpt till att spara tid jämfört med traditionella metoder.

Karmas dröm är att få vara med och stärka utvecklingen i sitt lokalsamhälle och förbättra livskvaliteten för kvinnor på landsbygden. Varje månad tjänar Karma ungefär 700-800 kronor från mjölk och mejeriprodukter som hon säljer vidare till kooperativet, vilket bland annat har hjälpt henne betala sina barns utbildning. Hon har nyligen investerat sina besparingar för att starta ett hönseri.

– Det känns så bra att kunna säga att jag är självförsörjande och inte behöva vara beroende av någon, säger hon.

Som ett resultat av satsningen har många kooperativ startats upp runtom i landet och kvinnor är dem som har gynnats av programmet allra mest. Tack vare att delta i kooperativen har de kunnat bidra till familjens och hushållets kostnader, låtit sina barn gå i skolan och samtidigt fortsätta med sina dagliga sysslor.  Tryggheten i att ha en egen inkomst har stärkt kvinnor som i många fall aldrig tidigare vågat drömma om att vara självförsörjande.

Läs mer om Bhutans kooperativ här

 

Publicerad: 2013.05.08

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp