Tre horisontella streck

Fler kvinnor startar eget företag i Marocko

Marocko har under de senaste tio åren avskaffat lagar som diskriminerar kvinnor och stiftat lagar som förespråkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Med stöd från FN:s fond för jordbruksutveckling (IFAD), har Marocko kunnat stödja kvinnor på landsbygdsbygden genom att uppmuntra dem till att starta egna verksamheter.

I det här videoklippet beskrivs projektet som ett bra exempel på hur ekonomisk utveckling kan öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

(Filmklippet är på engelska).