Tre horisontella streck

FN-förbundet i Georgien arbetar för jämställdhet

Under höstterminen 2016 hade Martina Banér, en av Svenska FN-förbundets internationella praktikanter, praktik på FN-förbundet i Georgien. I det här videoklippet diskuterar Martina och Elene Kvernadze, projekthandläggare för jämställdhetsfrågor på förbundet i Georgien, mål 5 i de globala målen för hållbar utveckling och hur arbetet med jämställdhet ser ut i Georgien.

Ojämställdhet och könsdiskriminering är stora problem i Georgien. Elene menar att jämställdhet är en av hörnstenarna för utveckling och en viktig del i framgången av ett samhälle. När vi har lika representation av män och kvinnor i någon del av samhället, i familjen, på arbetsplatsen eller i regeringen så kan vi skapa och åstadkomma mer framgång och bättre utveckling, menar Elene.

Vill du veta mer om Svenska FN-förbundets internationella praktikplatser? Klicka då här!