Tre horisontella streck

FN granskar mänskliga rättigheter i Sverige

FN:s råd för mänskliga rättigheter genomför regelbundet granskningar av de mänskliga rättigheterna i alla FN:s medlemsländer. Granskningen kallas Universal Periodic Review, eller UPR, och 2010 blev Sverige granskat av andra länder. Varje land i rådet fick då ge rekommendationer till Sverige.

Vid UPR-granskningen 2010 fick Sverige 150 rekommendationer.  Sverige har fram till 2015 att svara på kritiken men eftersom halva tiden nu gått har Sverige skrivit en halvtidsrapport för att förklara vad som hittills gjorts.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon pratar om mänskliga rättigheter på ett seminarium som anordnas av Svenska FN- förbundet i Stockholm, Sverige. Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon pratar om mänskliga rättigheter på ett seminarium som anordnas av Svenska FN- förbundet i Stockholm, Sverige. Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras

Behandlingen av samer, mäns våld mot kvinnor och asylsökandes rättigheter var några av de områden där Sverige både fått och följt rekommendationer. Bland annat tyckte Sydafrika,  Iran och Grekland att Sverige skulle stärka och skydda samers rättigheter. Spanien rekommenderade Sverige att se till att papperslösa får tillgång till sjukvård. Portugal, Iran, Malaysia, Colombia, Chile och Botswana tyckte att Sverige måste arbeta mer för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Sverige skriver nu i halvtidsrapporten till Människorättsrådet att man ändrat i grundlagen så att det samiska folket ges speciell status som ursprungsbefolkning.  Skyddet av olika minoritetsspråk och kulturer har också stärkts. Problemet med mäns våld mot kvinnor ska bekämpas kraftigare enligt rapporten. Personer som lever gömda eller utan att ha sökt uppehållstillstånd ska också få tillgång till sjukvård på samma villkor som asylsökande.

Läs mer om Sveriges halvtidsrapport här

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp