Tre horisontella streck

FN röjer minor i Libyen efter revolutionen

I det här videoklippet får vi en inblick i FN:s aktiva minröjningsarbete i Libyen som efter revolutionen år 2011 fortfarande tampas med ofantliga mängder oexploderad ammunition i marken på många platser där civila rör sig.

Många människor i landet, framför allt barn och unga, är inte medvetna om riskerna med minor. Därför håller biståndsorganisationen Handicap International utbildningar om just detta – för att öka folkets kunskap om farorna och hur man bäst skyddar sig.