Tre horisontella streck

Folkräkning i världen – bidrar till utveckling

För att kunna utveckla ett lands välfärd på bästa möjliga sätt behövs en kartläggning av invånarna. Då använder man sig av folkräkning.Det handlar om alltifrån att räkna totala antalet invånare till arbetslöshet, medellivslängd, fertilitet och fattigdom.

Detta hjälper både FN och länderna att kunna utveckla skolväsende, sjukvård, infrastruktur, jämställdhet, mänskliga rättigheter och mycket mer. Denna film visar korta exempel från Tchad, Bolivia, Indonesien och Palestina.