Tre horisontella streck

Fotbollsstjärnor stödjer Haiti och Pakistan

I det här videoklippet får vi träffa fotbollsstjärnan Zinedine Zidane som är goodwill ambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Han talar om vikten av UNDP-satsningen Match against Poverty för att stödja Haiti och Pakistan i deras fattigdomsbekämpning.