Tre horisontella streck

Georgiens kamp mot barnäktenskap

Barnäktenskap är ett stort problem i Georgien. Enligt UNICEF gifter sig 14 % av alla unga flickor i landet innan de fyllt 18 år. Men Georgien har tagit upp kampen mot barnäktenskap på allvar!

Rapporter om barnäktenskap visar inte bara på stora hälsorisker för det gifta barnet utan de visar också att många unga hoppar av skolan tidigt. För att kunna bekämpa barnäktenskap i Georgien har myndigheter och religiösa ledare gått samman. Enligt georgisk lag är det numera förbjudet för barn under 18 år att ingå i äktenskap. Däremot finns det i dagsläget möjlighet till undantag under ”särskilda omständigheter” men det undantaget planerar Georgien att ta bort under 2017.

Religiösa ledare förbjuder barnäktenskap
Eftersom många barnäktenskap är inofficiella, det vill säga att de skett utan myndigheters inblandning, så krävs det mer än lagändringar. Därför är de religiösa ledarnas insatser väldigt viktiga. Bland annat i nordöstra Georgien har religiösa ledare uttalat sig officiellt och meddelat att de inte erkänner barnäktenskap som legitima äktenskap.

Den georgiska journalisten Tamar Svanidze som länge följt kampen mot barnäktenskap citerar Khaso Khangoshvili, en äldre religiös ledare som uttalat sig i en lokal radiostation:

”Imamer från traditionellq (Sufi) moskéer har bestämt att en flicka yngre än 18 år, som fortfarande studerar, inte ska belastas med att ha en egen familj. Det tvingar henne att hoppa av skolan. En flicka måste ha möjlighet att avsluta sina studier. Därför förbjuds barnäktenskap, i enlighet med Georgisk lag.”

JÄMFÖR Georgien med andra länder!
LÄS om Svenska FN-förbundets arbete mot barnäktenskap!
LÄS Georgiens rapport Early Age marriages!

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp