Tre horisontella streck

De minst utvecklade länderna driver klimatfrågan

I veckan skedde en stor förändring som kan bli väldigt viktig för världens arbete med frågan om jordens klimat. En grupp som består av världens 49 minst utvecklade länder, de så kallade MUL-länderna, har sagt att de är beredda att skära ner sina utsläpp av växthusgaser.

Tidigare har gruppen insisterat på att det huvudsakliga ansvaret för att hantera klimatförändringarna genom minskningar av koldioxidutsläppen ligger hos de rika länderna. Tack vare denna nya inställning har världen nu goda förutsättningar för att kunna stoppa den globala uppvärmningen.

FN håller 2011 ett klimatmöte i Durban, Sydafrika. Foto: UN Photo/UNFCCC/Jan Golinski

FN håller 2011 ett klimatmöte i Durban, Sydafrika. Foto: UN Photo/UNFCCC/Jan Golinski

MUL-länderna är en viktig förhandlare i FN och totalt bor ungefär 12 procent  av världens invånare i länderna. Prakash Mathema, den nuvarande ordföranden för gruppen i klimatförhandlingarna, verkar mena allvar med sitt nya motto: “Följ oss”. Quamrul Chowdury är huvudförhandlare i klimatfrågor för MUL-länderna. Han säger att MUL-länderna inte längre tänker vänta på att andra länder agerar. De tänker själva handla först istället.

Att de minst utvecklade länderna nu accepterar att alla länder, också de själva, bör förbinda sig till utsläppsminskningar kommer troligtvis bli ett viktigt steg i rätt riktning för klimatfrågan. Ett antal utvecklade länder har förut sagt att de kommer att skära ner på sina koldioxidutsläpp först när de minst utvecklade länderna anslutit sig till initiativet, trots att det är de rika ländernas industrialisering och utveckling som till stor del har orsakat klimatförändringarna:

– Kostnaden för anpassningen ökar varje dag eftersom de mest industrialiserade länderna inte skär ned sina utsläpp, med undantag för vissa bra europeiska pojkar. Men det är inte tillräckligt. Stora utsläppare måste stärka sina insatser, säger klimatförhandlaren Chowdury.

Läs mer om MUL-ländernas beslut att skära ner sina utsläpp här

Publicerad: 2013.04.05

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp