Tre horisontella streck

Global utveckling – Vad är post-2015?

I söndags (2 augusti 2015) kom FN:s 193 medlemsländer överens om innehållet i den nya hållbara utvecklingsagendan, post-2015, som ska ta över efter millenniemålen när dessa går ut i slutet av 2015. Men vad är det för mål som världens länder kommit överens om?

Global utveckling
Utvecklingen i världen går framåt och det är mycket som har blivit bättre de senaste 10-20 åren. Antalet barn som får börja skolan och tillgången till rent vatten ökar, fattigdomen minskar och likaså hungern i världen. Men det är fortfarande långt kvar innan fattigdomen är utrotad och alla barn får börja skolan. Därför behöver arbetet för en bättre värld fortsätta.

I början av 2000-talet kom FN:s medlemsländer överens om åtta globala utvecklingsmål som skulle vägleda utvecklingsarbetet i rätt riktning, de så kallade millenniemålen. Till exempel kom man överens om att minska fattigdomen och mödradödligheten i världen. Man beslutade att millenniemålen skulle vara uppnådda i slutet av 2015.

UNMEER SRSG in Liberia

Vy över Monrovia, huvudstad i Liberia.
FOTO: UN Photo/Ari Gaitanis

I många länder har man lyckat bra med flera av målen och fattigdomen i världen har halverats sedan 1990. Men i många länder har man inte nått målen och kommer heller inte hinna göra det innan slutet av 2015. Därför beslutade man redan 2010 att man skulle fortsätta arbetet efter 2015 och ta fram nya utvecklingsmål. Under de senaste åren har man arbetat hårt för att ta fram nya mål och i söndags, den 2 augusti 2015, kom FN:s 193 medlemsländer överens om de mål som ska börja gälla 1 januari 2016.

Vad menas med hållbara utvecklingsmål?
Skillnaden mellan millenniemålen och de hållbara utvecklingsmålen är stor. En tydlig skillnad mellan dessa är antalet mål, millenniemålen var åtta till antalet medan de hållbara utvecklingsmålen är 17 stycken med 169 tillhörande delmål.

En annan mycket stor och viktig skillnad är att de nya målen ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. De nya målen ska alltså gå mycket längre än millenniemålen inom fattigdomsbekämpning, jämställdhet, miljö och klimat. Sverige har varit mycket pådrivande i frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Dessa frågor har också fått större plats i de nya målen än vad de fick tidigare. Tanken är att alla länder, både fattiga och rika, måste utvecklas på ett hållbart sätt för att säkra en bättre framtid för nuvarande och kommande generationer.

De hållbara utvecklingsmålen ska vara uppnådda 2030 men redan nu pågår arbetet för fullt för att nå dessa mål och skapa en bättre värld. På www.världskoll.se kan du följa utvecklingen och se hur läget i världen blir bättre.

Publicerad: 2015.08.06

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp