Tre horisontella streck

Grön el till Tanzanias landsbygd

På landsbygden i Tanzania har bara två procent av befolkningen tillgång till el. Nu arbetar Tanzania, med stöd från svenska Sida, för att ansluta nya områden till det nationella elnätet. Det minskar utsläpp av koldioxid och förbättrar människors liv.

[TweetThis]Tillgång till elektricitet kan drastiskt förbättra människors vardag. [/TweetThis]Med glödlampor i hemmet blir det lättare för barn att göra läxor på kvällarna och man slipper andas in den hälsofarliga röken från fotogenlamporna.  Dessutom gör gatubelysning att det blir säkrare att vistas ute när det är mörkt – framförallt för kvinnor och barn. Många andra viktiga samhällsfunktioner, som el och sjukvård, behöver också el.

Två bönder plogar sin åker nära staden Dodoma, Tanzania. Foto: UN Photo/B Wolffr

Två bönder plogar sin åker nära staden Dodoma, Tanzania. Foto: UN Photo/B Wolffr

Svenska regeringen beslutade 2008 att satsa 500 miljoner kronor på för att förse två regioner i sydvästra Tanzania med elektricitet. Detta kommer att nå ca en och en halv miljoner människor.
– Om vi kan bygga ut elektriciteten så förbättrar vi också förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, social utveckling och minskad fattigdom, säger Maria Berlekom på Sida.

Många av de platser som inte är anslutna till elnätet får nu el från miljöskadliga dieselgeneratorer. Genom det nationella elnätet får folk tillgång till el från vattenkraft och naturgas istället. På så sätt minskar man koldioxidutsläppen.

Läs mer om Tanzanias gröna el här

Jämför Sverige och Tanzania här 

 

Publicerad: 2013.01.07

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp