Tre horisontella streck

Halverad barnadödlighet i Turkiet tack vare satsning på hälsovård

Efter flera år av politiska svårigheter befann sig Turkiet i början på 2000-talet i djup ekonomisk kris, som förvärrades av en jordbävning 1999. Men det onda förde något gott med sig och visade sig vara en möjlighet för förändring. Idag är Turkiet den 18:e största ekonomin i världen. Men samtidigt som Turkiets ekonomiska framgångar har hyllats har en annan framgång kommit i skymundan trots sitt stora genomslag – nämligen den som gjorts inom sjukvården.

Sedan millennieskiftet har landet arbetat hårt för att förbättra sjukvården för sina medborgare. Med hjälp från Världsbanken drog landet igång en storsatsning på sjukvård år 2003.

En ung pojke arbetar med att putsa skor och väntar på en kund i Istanbul, Turkiet. Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont

En ung pojke arbetar med att putsa skor och väntar på en kund i Istanbul, Turkiet. Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont

Under tiden som satsningen har varit igång har Turkiet gjort stora framsteg inom sin hälsovård. Landet har bland annat lyckats minskat barnadödligheten med mer än hälften, från att 28 av 1000 födda barn dog år 2000 till 12 per 1000 barn år 2012.

En av anledningarna till att satsningen har gått så bra är att landet tidigt bestämde sig för att fokusera på att öka tillgången på allmän sjukvård. Det har gjort att så gott som alla i Turkiet har en sjukförsäkring idag, jämfört med år 2003 då siffran bara var 71 procent. En rekordökning, säger Världsbankens direktör Jim Yong Kim:

– Satsningen har gett imponerande resultat. Turkiet är ett levande bevis på att finansiella begränsningar, till och med en finansiell kris, kan vara ett startskott för förändring, säger han.

Jämför Sverige och Turkiet här

Läs mer om Turkiets satsning på hälsovård här 

Publicerad: 2014.01.14

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp