Tre horisontella streck

Halverad hunger i Venezuela

Venezuela har länge arbetat för att komma till rätta med undernäring och hunger. Arbetet har gett resultat och nu har Venezuela lyckats uppnå millenniemålet att halvera hungern i landet mellan 1990 och idag.

Att halvera jordens fattigdom och hunger är ett av FN:s åtta millenniemål som ska vara uppnådda år 2015 men redan nu har flera länder lyckats nå hungermålet. Venezuela är, tillsammans med Chile, Kuba, Nicaragua och Peru, ett av de latinamerikanska länder som lyckats. År 1990 var 2.7 miljoner venezuelaner undernärda, en siffra som har minskat till 1.3 miljoner år 2007.

Arbetare gräver efter olja i Lake Maracaibo, Venezuela. Foto: UN Photo/V Bibic

Arbetare gräver efter olja i Lake Maracaibo, Venezuela. Foto: UN Photo/V Bibic

Den förbättrade situationen i landet beror till stor del på ökad tillgång till livsmedel, något som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO arbetat med länge. Förutom att ha delat ut mat till undernärda familjer har man hjälpt skolor att ordna små trädgårdar. I huvudstaden Caracas har FAO också stött ett projekt som hjälper fattiga människor att odla sina egna grönsaker.

Trots det uppnådda målet i Venezuela tar samarbetet med FAO inte slut här. Ett nytt avtal har undertecknats och nu strävar man efter att helt utrota undernäringen i landet. I ett av de nya projekten stöds fiskesamhällen på den venezuelanska kusten. 8 000 familjer får fiskeredskap och hjälp med att lära sig nya fiskemetoder.

Sverige har under flera års tid stött FAO i deras arbete med att minska hunger och undernäring i världen. Förutom arbetet i Venezuela har Sveriges stöd till FAO bland annat bidragit till att familjer i Guatemala fått bättre hälsa, mer näringsrik mat och ökad inkomst.

Vill du veta mer om Sveriges och FAO:s arbete?

Klicka här för att läsa mer om FAO:s jordbrukssatsning i Venezuela

Klicka här för att läsa mer om FAO:s stöd till fiskesamhällen i Venezuela

Här kan du läsa mer om Sveriges arbete i Guatemala

Klicka här för att jämföra Sverige och Venezuela

 


 

 

 


 

 

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp