Tre horisontella streck

Hunger – antalet hungriga i världen minskar

I en ny rapport från FN:s livsmedelsprogram (WFP) konstateras det att antalet hungriga i världen har minskat, från 805 miljoner till 795 miljoner.

Sedan 1990 har antalet hungriga i världen minskat med 216 miljoner. Antalet hungriga i utvecklingsländer har minskat från 23.3 procent 1990 till 12.9 procent idag. Mer än hälften av världens utvecklingsländer har nått millenniemålet om att halvera antalet hungriga människor.

Peacekeeping - MINUSTAH

FN-personal levererar mat till nödställda i Haiti.
FOTO: UN Photo/Logan Abassi

FN:s arbete är viktigt för att nå millenniemålen och minska antalet hungriga i världen. Sverige är en av de största givarna till WFP och under 2014 bidrog svenskt bistånd med 630 miljoner kronor till WFP:s arbete runt om i världen.

Publicerad: 2015.06.05

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp