Tre horisontella streck

Hur har det gått med Millenniemålen?

Nu är det dags för uppvärmning inför höstens kommande artikelserie om vad som hänt sedan Millenniemålen antogs. Varför skapades Millenniemålen och vilka är de egentligen?

Varför Millenniemålen?
Att vara fattig kan innebära att en person hamnar i en negativ spiral som påverkar möjligheten till överlevnad eller förbättrad livskvalitet. En negativ spiral kan innebära att en person kanske inte har inte har möjlighet att gå i skolan för att familjen inte har råd. Bristen på utbildning kan i sin tur göra att personen inte kan ta del av viktig information om sjukdomar, som exempelvis HIV. Utan medvetenheten om HIV är risken större att personen inte skyddar sig vid samlag, det skulle kunna leda till att personen blir smittad och att dennes hälsa blir lidande. Därför är det enormt viktigt att fattigdom bekämpas från många olika håll.

I millennieskiftet gjorde FN klart att rika och fattiga länder tillsammans måste ta ansvar för att personer som lever i fattigdom och utsatthet ska ha möjlighet till en förbättrad livssituation. Det beslutet resulterade i åtta Millenniemål som alla riktar sig mot olika områden för att bäst kunna stoppa den negativa spiralen.

De åtta Millenniemålen

1 Halvera jordens fattigdom och hunger
2 Se till att alla barn får gå i grundskola
goal_3_icon Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
goal_4_icon Minska barnadödligheten
goal_5_icon Förbättra mödrahälsan
goal_6_icon Stoppa spridningen av HIV och AIDS
goal_7_icon Säkra en hållbar utveckling
goal_8_icon Öka samarbetet kring bistånd och handel

Men hur har det gått?
I år, 2015, är det deadline för Millenniemålen och vi är givetvis nyfikna på hur det har gått. Därför kommer Världskoll att presentera de olika Millenniemålen i en artikelserie under höstens gång. Håll utkik efter den första delen i artikelserien!

För att läsa mer om millenniemålen – klicka på ikonen framför målet du vill veta mer om eller gå in på millenniemålen.nu.

Publicerad: 2015.09.17

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp