Tre horisontella streck

Hur många länder finns det i världen? – Antal länder i världen

Svaret på frågan om hur många länder det finns i världen beror på hur man räknar. Antal länder i världen kan nämligen variera beroende på vem man frågar.
Förenta Nationerna (FN) är en organisation som har skapats för att världens länder enklare ska kunna samarbeta med varandra. FN består av 193 medlemsländer och många menar att det är svaret på hur många länder det finns i världen.

Ett annat sätt att räkna antalet länder i världen är att titta på hur många självständiga stater det finns. Idag finns det 195 självständiga stater i världen. En självständig stat har en egen regering och ett eget territorium. Utöver FN:s 193 medlemsländer räknas även Vatikanstaten och Taiwan som självständiga stater.

Andra säger att det finns 246 länder i världen. Då räknar man även de stater som har begränsad självständighet och därför inte är internationella erkända. De två små östaterna Niue och Cook Island med associering till Nya Zeeland är två exempel på stater med begränsad självständighet. Till denna grupp räknas också de länder som blivit internationellt erkända av andra stater, men som inte kontrollerar sitt eget territorium, exempelvis Palestina.

 

 

FN:s generalförsamling har möte i Generalförsamlingens sal i New York, 16 oktober 2014. Foto: UN Photo/Mark Garten

FN:s generalförsamling har möte i Generalförsamlingens sal i New York, 16 oktober 2014. Foto: UN Photo/Mark Garten

 

En organisation för världens länder
Förenta Nationerna är en organisation som skapats för att världens länder ska kunna samarbeta med varandra. När FN bildades den 24 oktober 1945 hade organisationen 50 medlemsländer. Målet med FN är att bevara internationell fred och säkerhet, att stärka mänskliga rättigheter och att arbeta för mänsklig utveckling.

Det är frivilligt att gå med i FN men alla medlemmar har en skyldighet att följa FN-stadgan. I FN-stadgan står det bland annat hur FN ska vara uppbyggt och vilka rättigheter och skyldigheter medlemsländerna har.

Sverige är en av världens största bidragsgivare till FN och mycket av svenskt bistånd går till FN:s arbete i fält. Stödet från Sverige går till flera olika FN-organ, till exempel FN:s flyktingkommissariat som stödjer flyktingar och FN:s livsmedelsprogram som hjälper människor i nöd med mat.

 

Klicka här för att jämföra Kina och Indien – världens två mest folkrika länder

Här kan du läsa om vad FN gör för fred i världen

Uppdaterad: 2017-01-09

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp