Tre horisontella streck

Ingen hunger år 2030!

När FN antog de nya globala utvecklingsmålen 2015 enades man om ett nytt mål när det gäller hungern i världen. Mål 2 i utvecklingsmålen säger att vi, fram till år 2030, ska avskaffa all hunger i världen! Det betyder att inom 14 år ska ingen människa i världen behöva gå hungrig.

Att utrota hungern är ett ambitiöst mål, och för att vi ska uppnå detta måste alla länder arbeta tillsammans. Tillgången till mat för alla handlar om en jämn fördelning av världens resurser. Det handlar bland annat om att vi måste se till att alla barn varje dag får mat i magen, och att vi ska kunna nå ut med mat till människor som bor i katastrofdrabbade områden. FN:s livsmedelsprogram arbetar för att kunna göra mål 2 till allas verklighet. De kämpar för att avskaffa hungern och levererar dagligen mat och förnödenheten till människor i nöd runt om i världen. Sverige är en av de viktigaste biståndsgivarna till FN:s livsmedelsprogram – år 2013 gav Sverige så mycket som 675 miljoner kronor till arbetet för att utrota hungern i världen!

Vill du veta mer om hur man arbetar för att bekämpa hungern? Klicka här