Tre horisontella streck

Internationella dagen för flickor – flickors rättigheter

Internationella dagen för flickor inträffar den 11 oktober varje år. Dagen är en av FN:s internationella dagar och instiftades av FN:s generalförsamling den 11 december 2011. Den första internationella dagen för flickor ägde rum den 11 oktober 2012.

Jämställdhet mellan könen och lika rättigheter för flickor och pojkar är grundläggande för att minska fattigdom och skapa en rättvis värld. 70 % av världens fattiga är flickor och kvinnor. Internationella dagen för flickor uppmärksammar flickors rättigheter runt om i världen och diskuterar flickors situation med beslutsfattare.

Vad gör FN för flickors rättigheter?

FN arbetar för flickors rättigheter på många sätt, bland annat genom att se till att flickor får en utbildning. Det andra av FN:s millenniemål lyder att alla barn ska få börja grundskolan. Statistik visar att flickor som går i skolan föder färre barn och löper 50 % mindre risk att få hiv och andra sjukdomar. Dessutom är det vanligare att kvinnor som själva fått en utbildning kommer att låta sina egna barn gå i skolan. Idag börjar 9 av 10 barn i världen skolan. I Afrika söder om Sahara har det gjorts snabbast och störst framsteg och sedan början av 1990-talet har andelen barn som börjar skolan ökat från 54 % till 77 %.

Flickor som läser i Karachi, Pakistan. Foto: FN/John Isaac

Flickor som läser i Karachi, Pakistan. Foto: FN/John Isaac

FN:s tredje millenniemål handlar om att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, bland annat genom att lika många flickor som pojkar ska gå i grundskolan. Jämställdhet i skolan har ökat och idag börjar lika många flickor som pojkar grundskolan på en global nivå. Men utvecklingen i världen är ojämn och i vissa delar av världen är ojämlikheten i skolan fortfarande väldigt stor.

Hur arbetar Sverige för flickors rättigheter?

Sveriges regering satsar extra mycket på jämställdhet och flickors rättigheter när det gäller svenskt bistånd. Biståndet går både till enskilda länder och till olika organisationer som arbetar för att stärka flickors rättigheter. Det svenska biståndet bidrar bland annat till  att flickor ska få en utbildning och till att förebygga och bekämpa barnäktenskap och könsstympning.

Sverige är bland de största givarna till många FN-organ. På Svenska FN-förbundets hemsida kan du läsa mer om FN:s arbete mot barnäktenskap och könsstympning och hur du kan bidra till en bättre värld.

Klicka här för att lyssna på Världskolls podcast om
flickors rättigheter

Publicerad: 2014.10.08

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp