Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ba

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Bosnien & Hercegovina

51 200km2


Invånare per km2

24 personer per km2

75 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

3,810,416


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

2 343 255 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

-0,20%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

79 år

1990: 74 ÅR

heart male

74 år

1990: 67 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,30


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

40%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Bosnien & Hercegovina

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Stroke/Slaganfall

25%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

25%

Lungcancer

5%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,92%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Bosnien & Hercegovina

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Bosnien & Hercegovina
0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

14år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

98%

man

97%Läs- och skrivkunnighet

97%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

100%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

97%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

28,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
55%

349 representanter

44%

KVINNOR

42 representanter

21%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

62%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

20 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

90 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


3 219 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.07%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

6 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Bosnien & Hercegovina SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Bosnien & Hercegovina

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Bosnien & Hercegovina

Nuvarande Bosnien-Hercegovina är en del av det forna Jugoslavien. Under kommunistledaren Josip Broz Tito, som styrde landet från 1953 ända fram till sin död 1980, uppnåddes en hög levnadsstandard jämfört med resten av Östeuropa. Jugoslavien präglades dock av inre stridigheter och när Tito dog började landet falla isär.

1991 bröt ett inbördeskrig ut. Det blev bittert, blodigt och präglat av etniska motsättningar. Förutom att orsaka stort lidande gjorde inbördeskriget också att dåvarande Jugoslavien upplöstes. Redan 1992 utropades Republiken Bosnien och Hercegovina.

Huvudstaden Sarajevo belägrades kort därefter och tre år av stridigheter och hemska massakrer tog vid. Först efter mycket hårda påtryckningar av det internationella samfundet kunde ett fredsavtal skrivas under 1995.

Trots att det varit fred sedan 1995 finns fortfarande idag en EU-ledd fredsstyrka på plats i Bosnien-Hercegovina. Politiken präglas fortfarande av interna motsättningar som lever kvar delvis på grund av en onyanserad mediebild som sprider misstänksamhet mellan folkgrupperna. Bosnien-Hercegovina har trots sitt krigshärjade förflutna lyckats utveckla ekonomin och gjort stora framsteg i att bygga en gemensam statsapparat.

Efter kriget på 90-talet tog Sverige emot bosniska flyktingar. Idag bor ungefär 80 000 människor med bosniskt ursprung i Sverige.

Om Bosnien-Hercegovina fortsätter att få sin ekonomi att växa och uppfyller alla krav så är det mycket möjligt att landet snart blir medlem i EU!

Bra jobbat Bosnien-Hercegovina!

Vill du läsa mer om Bosnien-Hercegovina kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Fred genom utbildning i Bosnien & Hercegovina