Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

ge
it

 geografi & befolkning 

Total landyta

Georgien

69 490km2

Italien

294 140km2


Invånare per km2

64 personer per km2

206 personer per km2


Total befolkning

3,679,000

60,802,085


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

2 104 906

39 211 518 Liv 

Befolkningstillväxt

-1,30%

0,02%


Medellivslängd

heart female

78 år

1990: 74 ÅR

heart male

71 år

1990: 66 ÅR


heart female

85 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 74 ÅRAntal barn per kvinna

1,80

1,40


Andel av befolkningen som bor i städer

54%

69%


Så har det fötts

0 BARN I Georgien &

0 BARN I Italien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

36%

Stroke/Slaganfall

23%

KOL

3%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

13%

Stroke/Slaganfall

10%

Lungcancer

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

1,31%

av befolkningen
kommer dö i år

0,94%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Georgien &

0 MÄNNISKOR I Italien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Georgien 0 L

Italien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

13år

15år


Andel barn som går i grundskolan

woman

93%

man

95%


woman

97%

man

98%Läs- och skrivkunnighet

99%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

99%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas

99%

AV KVINNORNA

1990: 98%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

7%

8%

Arbetslöshet

13,0% ARBETSLÖSA

13,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Delvis fri

Fri


Valdeltagande

60%
75%

150 representanter

16%

KVINNOR

630 representanter

31%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

57%

använder
internet

65%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

22 /100

33 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

128 /100

151 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


2 459 KWH


5 159 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.04%

1.6%


Koldioxidutsläpp per person och år

2 TON

6 TONSå konsumerade

Georgien SLÄPPTS UT 0 TON

Italien SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Georgien
Mer om Italien

Mer om Georgien

Georgien, eller Sakartvelo som georgierna själv kallar sitt land, blev självständigt först 1991 när Sovjetunionen upplöstes.

Sedan självständigheten har Georgien haft ett turbulent politiskt läge och landet har lidit av ett flertal konflikter. Bland annat befann sig Georgien i konflikt med Ryssland 2008. Faktorer som spelade in i den konflikten var två områden i Georgien som ansökte om självständighet uppbackades av Ryssland och att det talades om ett framtida medlemskap i NATO för Georgien.

I regionen Sydkaukasien är Georgien det land där medier är mest fria. Dock bedöms medierna som delvis fria enligt statistik från Freedom house eftersom många journalister vill hålla sig väl med politikerna och utövar självcensur.

Parlamentsvalet i Georgien 2012 visade att landet har arbetat hårt med demokratiska processer. Det var ett demokratiskt genomfört val och ett fredligt regeringsskifte. En undersökning gjord efter valet visade dessutom att 79 % av undersökningsdeltagarna hade förtroende för valprocessen och administrationen.

Bra jobbat Georgien!

Vill du läsa mer om Georgien kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Italien

I tjugo år styrde Mussolini Italien och under hans fascistiska diktatur förbjöds andra partier, och en allians inleddes med Hitler. Efter andra världskriget och fascismens fall levde oroligheter kvar i Italien, men landet repade sig sakta. Det råder enorma skillnader mellan regioner i Italien och det sägs ibland att landet är som två länder. Norra Italien är ett rikt industrisamhälle medan de södra delarna är betydligt fattigare och beroende av jordbruk.

Korruption, muthärvor och regeringsbyten är vanligt förekommande. Fram tills 2011 styrdes Italien av Silvio Berlusconi som anklagas för skatte- och mutbrott samt för att kontrollera landets medier. Maffians inflytande har skrämt bort investerare och statsfinanserna har skötts dåligt i flera år. Det har varit ett flertal premiärministrar efter detta där invånarna har haft höga förväntningar att den nästa ska lyckas styra Italien ur sin kris.

I Italien har andelen kvinnor i parlamentet stigit från 12,9% 1990 till 31% 2013, och deras koldioxidutsläpp per person har minskat med mer 2 ton.

Bra jobbat Italien!

Vill du läsa mer om Italien kan du klicka dig vidare till Globalis!

FN-förbundet i Georgien arbetar för jämställdhet