Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
af

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Afghanistan

652 860km2


Invånare per km2

24 personer per km2

49 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

32,526,562


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

2 279 167 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,80%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

62 år

1990: 51 ÅR

heart male

59 år

1990: 49 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

4,80


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

27%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Afghanistan

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Nedre luftvägsinfektion

12%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

8%

Diarrérelaterade sjukdomar

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,84%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Afghanistan

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Afghanistan 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

8år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%Läs- och skrivkunnighet

24%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

52%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

9%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

9,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
46%

349 representanter

44%

KVINNOR

249 representanter

28%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

7%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

0 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

62 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

< 0.01%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

1 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Afghanistan SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Afghanistan

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Afghanistan

1979 invaderades landet av Sovjetunionen som hade makten i nio år innan gerillagrupper tog över. De gerillagrupper som enats mot Sovjetunionen vände sig snabbt emot varandra när freden kom och landet delades upp i småriken styrda av olika krigsherrar. De radikala talibanerna lyckades avväpna krigsherrarna och fick därmed befolkningens stöd.

Talibanerna sågs först som en stabiliserande faktor men när hårda sharialagar infördes ändrades synen, inte minst från internationellt håll. När talibanregimen vägrade lämna ut Usama bin Laden efter 11 september 2001 anfölls Afghanistan av USA. Invasionen tvingade bort talibanerna från makten och en ny regering installerades. Sedan 2004 finns svenska soldater i Afghanistans norra delar där de ingår i styrkan som ska återuppbygga landet.

Afghanistan är idag ett av världens fattigaste länder och också ett av de minst utvecklade. Afghanistans blodiga historia är ett hinder för landets utveckling. Krigen har förstört landets ekonomi och infrastruktur.

Antalet elever i skolan har ökat betydligt. När kriget började 2001 gick endast 900 000 afghanska pojkar i skolan. Nu går mer än 8 miljoner barn i skolan, varav 40 % är flickor.

År 2012 fick Afghanistan också 3G-internet!

Bra jobbat Afghanistan! 

Vill du läsa mer om Afghanistan kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Flickors utbildning – nyckel till Afghanistans framtid