Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
br

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Brasilien

8 358 140km2


Invånare per km2

24 personer per km2

25 personer per km2


Total befolkning

9,689,555

206,077,898


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

8962838

118 700 869 Liv 

Befolkningstillväxt

1,00%

0,90%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

78 år

1990: 70 ÅR

heart male

71 år

1990: 63 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,80


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

86%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Brasilien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

15%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

11%

Stroke/Slaganfall

9%

Nedre luftvägsinfektion

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,65%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Brasilien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Brasilien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

15år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

94%

man

96%Läs- och skrivkunnighet

99%

AV KVINNORNA

1990: 99%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%

93%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

92%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

13%

15%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

7,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
81%

349 representanter

44%

KVINNOR

513 representanter

10%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

93%

använder
internet

57%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

39 /100

22 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

128 /100

135 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


2 462 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

2.29%


Koldioxidutsläpp per person och år

6 TON

2 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Brasilien SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Brasilien

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, självmordsbombare och två mördade ministrar. Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället.

Satsningarna gav också ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga. Sverige är ett av de få länder som uppnår FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är också en av världens största bidragsgivare till FN.

Den 14 september 2014 valdes socialdemokraten Stefan Löfven till Sveriges statsminister. Efter åtta år med borgerligt styre fick Sverige en socialdemokratisk regering.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify är grundade här. Få svenskar saknar idag tillgång till Internet och digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots sin relativa litenhet har Sverige gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Robyn och Stieg Larsson.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige bistår med soldater till flera konfliktzoner, bland annat Afghanistan och Kosovo.

Visste du att: Inför riksdagsvalet i Sverige 2010 fick man för första gången sända politisk TV-reklam.

Mer om Brasilien

I början gjorde Portugal inte mycket med sin nyvunna koloni förutom att skeppa dit fångar. Först när brasiljeträ hittades, sockerodlingarna tog fart och enorma guldådror upptäcktes visade Portugal verkligt intresse för sin koloni Brasilien.

Tillgången på socker, kaffe och gummi kunde tyvärr inte hjälpa bristen på demokrati och social rättvisa som bestod även efter landet blev självständigt år 1822. Först under 1980-talet tog demokratiutvecklingen i Brasilien fart på allvar.

Idag är Brasilien en ekonomisk jätte men trots det är en stor del av befolkningen fattig. Skillnaderna mellan människors levnadsstandard är stora och djupa.

Välfärdssystemet i Brasilien har de senaste tio åren blivit mer omfattande och stora program genomförts för att bekämpa fattigdomen.

Tack vare dessa har andelen människor som lever i extrem fattigdom minskat från 14 % till drygt 4 % mellan 2001 och 2011.

Brasiliens första kvinnliga president Dilma Rousseff tar tag i problemen med korruption! Med henne vid makten kanske “Machismo”-kulturen i landet också får sig en törn.

Världens bästa fotbollsspelare, brasilianskan Marta Vieira da Silva, spelade under flera år i Umeå IK och nu spelar i Tyresö FF. Och på tal om idrott så kommer fotbolls-VM 2014 samt sommar-OS 2016 att avgöras i Brasilien.

Den brasilianska regeringen har beräknat att VM kommer att öka Brasiliens bruttonationalprodukt med närmare motsvarande 700 miljarder kronor mellan åren 2010 och 2019.

Andelen brasilianska barn som dog före sin femårsdag halverades nästan mellan 1990 och 2010!

År 1990 hade 88 % av alla i Brasilien tillgång till rent dricksvatten. 2010 har siffran ökat till 97 % Bra jobbat Brasilien!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Bolsa Familia hjälper mängder med familjer i Brasilien