Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
cd

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Kongo

2 267 050km2


Invånare per km2

24 personer per km2

34 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

77,266,814


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

3 101 210 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

3,10%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

60 år

1990: 50 ÅR

heart male

57 år

1990: 48 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

0,60


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

42%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Kongo

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Diarrérelaterade sjukdomar

12%

Nedre luftvägsinfektion

11%

Malaria

7%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

1,40%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Kongo

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Kongo 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

10år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%Läs- och skrivkunnighet

66%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

89%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

67%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

17%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

8,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
59%

349 representanter

44%

KVINNOR

492 representanter

9%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

4%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

0 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

53 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


110 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.03%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

0 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Data saknas

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Kongo

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Kongo

Kongo plundrades hänsynslöst av Kung Leopold II i slutet av 1800-talet. I Europa sa man att det var för kongolesernas eget bästa. Miljontals människor dog i den grymma jakten på naturtillgångar som pågick en bit in på 1900-talet.

Många av de första rapporterna om den fruktansvärda plundring som ägde rum i Kongo på 1800-talet kom från svenska missionärer på plats och svenska kyrkor har varit fortsatt viktiga i relationen mellan länderna.

Efter självständigheten 1960 tog korrupta politiker, kalla krigets stormakter och utländska gruvbolag över rollen som plundrare. Joseph Mobutu tog makten i en militärkupp 1965 och ses som en av de mest korrupta statscheferna i Afrikas historia.

Svensk militär har deltagit i FN:s fredsbevarande insatser i Kongo, både på 1960-talet och 2003.

Sedan början av 1990-talet har landet plågats av inbördeskrig som framförallt handlat om kontroll över naturtillgångar, men också etniska motsättningar. Ett fredsavtal skrevs under 2002 och demokratiska val hölls 2006, men stridigheterna har fortsatt och staten blivit alltmer auktoritär. Trots att Kongo är ett av världens rikaste länder när det gäller naturtillgångar är befolkningen en av världens fattigaste, mycket på grund av korruption. Arbetslösheten är stor och de flesta försörjer sig på jordbruk eller i den informella sektorn med t.ex. gatuförsäljning.

14 mars 2012 dömdes milisledaren Thomas Lubanga för krigsbrott i Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Detta för att han rekryterat och använt barnsoldater under den så kallade Ituri-konflikten. Domen blev 14 år i fängelse, och han började officiellt tjäna av sitt straff från och med den 19e december 2015.

Sedan 2005 har det gått lite bättre. Mellan 2000 och 2014 ökade den förväntade livslängden vid födseln i Kongo med 8,5 år och antalet år en person förväntas gå i skolan är nu 6 år.

Bra jobbat Kongo!

Vill du läsa mer om Kongo kan du klicka dig vidare till Globalis!

 

Kan 10 kronor göra skillnad?

Vad äter man för skolmat i Demokratiska republiken Kongo?