Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ch

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Kina

9 388 211km2


Invånare per km2

24 personer per km2

146 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

1,371,220,000


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

721 434 547 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

0,50%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

77 år

1990: 71 ÅR

heart male

74 år

1990: 67 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,60


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

56%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Kina

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Stroke/Slaganfall

24%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

15%

KOL

10%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,71%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Kina

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Kina 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

13år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

99%

man

99%Läs- och skrivkunnighet

94%

AV KVINNORNA

1990: 68%

98%

AV MÄNNEN

1990: 87%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

5,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%

349 representanter

44%

KVINNOR

2959 representanter

24%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

53%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

16 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

93 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


3 762 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

24.01%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

8 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Kina SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Kina

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Kina

Kejsardömet Kina, en gång ett av världens mest utvecklade länder, var svårt att hålla ihop och historien präglas av inre splittring.

Efter en revolution ledd av Mao Zedong 1949 isolerade sig Kina alltmer från omvärlden. Mao ledde Folkrepubliken Kina fram till sin död 1978. En rad omfattande politiska förändringar, ”Det Stora Språnget” och ”Kulturrevolutionen” är två av de mest kända, genomfördes för att utveckla landet. I efterhand visade de sig ha varit grymma och krävt mångas liv.

Efter Mao har Kina öppnats mer och mer för internationell handel men staten har fortfarande ett finger med i det mesta som sker.

Kinas ekonomi har de senaste trettio åren vuxit sig 90 gånger starkare och står för den starkaste tillväxten i världen. Tack vare denna utveckling har hela 500 miljoner människor tagit sig ur fattigdom även om stora sociala klyftor består. På landsbygden är fattigdomen fortfarande stor. För att förse landets växande industrier behövs energi. I Kina öppnas i snitt två nya kolkraftverk varje vecka, vilket orsakar stora koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Redan idag dör 400 000 kineser i förtid på grund av dessa föroreningar.

Kina är en enparti-stat där kommunistiska partiet har all makt och ingen politisk opposition tillåts. Motståndare till partiet förföljs och sätts i fängelse. Kina är också det land som utdelar flest dödsstraff i världen. Yttrandefriheten är väldigt begränsad i Kina. Facebook och Twitter är förbjudna och staten reglerar sökresultat från Google. En annan stor utmaning är huruvida kommunistpartiet kan behålla sitt hårda grepp om det kinesiska samhället och om det kinesiska folket accepterar bristen på politisk frihet.

Sverige var det första västlandet att upprätta diplomatiska förbindelser med Kina efter den kommunistiska revolutionen. ”Svenska” Volvo ägs sedan 2010 av det kinesiska företaget Geely.

År 2000 var det bara 1,8 % som använde internet i Kina, 2015 hade siffran ökat till hela 50,3 %. År 2015 levde nästan 2 % kineser i fattigdom, en rejäl minskning från cirka 67 % kineser som levde i fattigdom år 1990.

Bra jobbat Kina!

Vill du läsa mer om Kina kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Solenergi ger el på den kinesiska landsbygden