Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
cl

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Chile

743 532km2


Invånare per km2

24 personer per km2

24 personer per km2


Total befolkning

9,689,555

17,762,647


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

8962838

12 860 156 Liv 

Befolkningstillväxt

1,00%

1,10%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

84 år

1990: 77 ÅR

heart male

79 år

1990: 71 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,80


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

90%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Chile

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

15%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Stroke/Slaganfall

9%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

9%

Alzheimer och andra former av demens

5%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,57%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Chile

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Chile 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

15år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

95%

man

96%Läs- och skrivkunnighet

99%

AV KVINNORNA

1990: 99%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%

97%

AV KVINNORNA

1990: 94%

97%

AV MÄNNEN

1990: 95%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

97%


Andel av statsbudget som går till utbildning

13%

18%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

6,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
49%

349 representanter

44%

KVINNOR

120 representanter

16%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

93%

använder
internet

72%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

39 /100

18 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

128 /100

134 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


3 810 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.27%


Koldioxidutsläpp per person och år

6 TON

5 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Chile SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Chile

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, självmordsbombare och två mördade ministrar. Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället.

Satsningarna gav också ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga. Sverige är ett av de få länder som uppnår FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är också en av världens största bidragsgivare till FN.

Den 14 september 2014 valdes socialdemokraten Stefan Löfven till Sveriges statsminister. Efter åtta år med borgerligt styre fick Sverige en socialdemokratisk regering.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify är grundade här. Få svenskar saknar idag tillgång till Internet och digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots sin relativa litenhet har Sverige gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Robyn och Stieg Larsson.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige bistår med soldater till flera konfliktzoner, bland annat Afghanistan och Kosovo.

Visste du att: Inför riksdagsvalet i Sverige 2010 fick man för första gången sända politisk TV-reklam.

Mer om Chile

Självständigheten år 1818 var starten på en lång demokratisk period med bara korta avbrott av anarki, militärstyre och ett inbördeskrig. Chile var länge en av få demokratier i Latinamerika.

11 september 1973 genomförde Augusto Pinochet en blodig militärkupp med stöd av USA – Chile blev en stenhård diktatur med censur, tortyr, “försvinnanden” och massavrättningar. 1990 försökte man förankra Pinochets makt demokratiskt med en folkomröstning. Det misslyckades och innebar slutet för 17 års militärdiktatur.

Chile är idag ett av de rikaste och mest stabila länderna i Latinamerika. Gruvnäring är central för Chiles ekonomi, och 2010 följde världens blickar de 33 gruvarbetare som under 69 dagar satt fast i ett gruvschakt 700 meter under marken. Alla räddades.

Familjen är viktig och det är mycket ovanligt med ensamhushåll. Den katolska kyrkan spelar en central roll i chilenarnas vardag. Det är vanligt att gifta sig tidigt. Skilsmässa t ex var olagligt i Chile ända fram till 2004!

Trots sin välskötta och starka ekonomi lider Chile av stora klassklyftor och brottslighet. Skillnaden mellan stad och landsbygd är stor och kvaliteten på bland annat utbildning är mycket ojämn.

En förödande jordbävning i Chile år 2010 slog till med samma kraft som fem atombomber! Chiles näst största stad drabbades hårt och nästan tusen människor dog.

Regeringen har lyckats väl med att återuppbygga landet efter jordbävningen.

Harald Edelstam, svensk ambassadör i Chile, räddade livet på många oppositionella under Pinchets regim och betraktas idag som en hjälte.

Idag bor knappt 50 000 svenskar med chilenskt ursprung i Sverige. De flesta kom som flyktingar under militärdiktaturen.

År 2009 levde 15 % av Chiles befolkning under fattigdomsgränsen, ett stort framsteg om jämfört med 45 % i mitten av 1980-talet.

Mellan 1990 och 2010 mer än halverade Chile antalet barn som dör innan de hinner fylla fem år till 8,8 av 1000 barn.

Bra jobbat Chile!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Skogsprojekt i Chile ger barn koll på miljöfrågor