Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
eg

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Egypten

995 450km2


Invånare per km2

24 personer per km2

91 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

91,508,084


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

30 835 256 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,10%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

73 år

1990: 67 ÅR

heart male

69 år

1990: 62 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

3,30


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

43%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Egypten

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

21%

Stroke/Slaganfall

13%

Leversjukdomar

8%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,65%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Egypten

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Egypten 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

14år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

98.4%

man

97.6%Läs- och skrivkunnighet

68%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

84%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

13,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
62%

349 representanter

44%

KVINNOR

596 representanter

15%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

34%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

7 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

111 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


1 697 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.59%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

2 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Egypten SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Egypten

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Egypten

Egypten har en över femtusen år lång historia men först på 50-talet föddes den moderna republiken Egypten. Republikens första decennier var svåra och präglades av krig, inre motsättningar, censur och ökande fattigdom. 1981 valdes Hosni Mubarak, med löften om mildare politik, till president. Löftena blev aldrig sanna utan Mubarak knöt mer och mer makt till sig innan han avsattes av folkets protester 2011, början på den så kallade “Arabiska våren” i Egypten. Året därpå fick Egypten sin första folkvalda president någonsin. Presidenten Mohammed Mursi tillhörde det muslimska brödraskapet som tidigare varit ett förbjudet parti. Mursi hamnade i konflikt med militär och domstolsväsendet samtidigt som folkets protester mot honom växte. Han avsattes av militären efter ett år.

Egypten har en imponerande historia som lockar miljontals turister till landet. Andra viktiga inkomstkällor är gas och olja. Trots att Egypten är en av Afrikas stormakter är det ett fattigt land med stora klyftor. Vardagslivet i Egypten genomsyras av islam, då det är Egyptens största religion. Under de senaste tiderna har egyptiska muslimer och kristna hamnat i konflikt med varandra.

2013 tog militärrådet makten med dess ordförande Abdul Fatah al Sisi tillsammans och den militärt tillsatta presidenten Adli Mansour. Sisi vann presidentvalet 28 maj 2014. Sedan militärrådet tog makten har flera bombattentat mot både militär, polis och allmänna platser ägt rum på flera platser i landet. Flera människor har skadats och dödats i och med attentaten.

Egypten klarade millenniemålet som handlade om att skapa fler sanitära anläggning och skapa mer tillgång till vatten. Det syns i statistiken då det har ökat med lite mer än 10 %!

Bra jobbar Egypten!

Vill du läsa mer om Egypten kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Karateträning för flickor i Egypten