Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
eg

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Egypten

995 450km2


Invånare per km2

24 personer per km2

90 personer per km2


Total befolkning

9,689,555

89,579,670


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

8962838

28 396 755 Liv 

Befolkningstillväxt

1,00%

2,20%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

73 år

1990: 64 ÅR

heart male

69 år

1990: 60 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,80


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

43%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Egypten

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

15%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

21%

Stroke/Slaganfall

13%

Leversjukdomar

8%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,51%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Egypten

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Egypten 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

13år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

94%

man

97%Läs- och skrivkunnighet

99%

AV KVINNORNA

1990: 99%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%

67%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

83%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

13%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

13,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
62%

349 representanter

44%

KVINNOR

596 representanter

15%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

93%

använder
internet

32%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

39 /100

8 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

128 /100

122 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


1 700 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.59%


Koldioxidutsläpp per person och år

6 TON

3 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Egypten SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Egypten

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, självmordsbombare och två mördade ministrar. Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället.

Satsningarna gav också ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga. Sverige är ett av de få länder som uppnår FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är också en av världens största bidragsgivare till FN.

Den 14 september 2014 valdes socialdemokraten Stefan Löfven till Sveriges statsminister. Efter åtta år med borgerligt styre fick Sverige en socialdemokratisk regering.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify är grundade här. Få svenskar saknar idag tillgång till Internet och digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots sin relativa litenhet har Sverige gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Robyn och Stieg Larsson.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige bistår med soldater till flera konfliktzoner, bland annat Afghanistan och Kosovo.

Visste du att: Inför riksdagsvalet i Sverige 2010 fick man för första gången sända politisk TV-reklam.

Mer om Egypten

Egypten har en över femtusen år lång historia men först på 50-talet föddes den moderna republiken Egypten. Republikens första decennier var svåra och präglades av krig, inre motsättningar, censur och ökande fattigdom. 1981 valdes Hosni Mubarak, med löften om mildare politik, till president. Löftena blev aldrig sanna utan Mubarak knöt mer och mer makt till sig innan han avsattes av folkets protester 2011.

Egypten har en imponerande historia som lockar miljontals turister till landet. Andra viktiga inkomstkällor är gas och olja. Vardagslivet i Egypten genomsyras av islam, med bön fem gånger om dagen och regler för mat och klädsel. Storfamiljen är viktigare än kärnfamiljen, kvinnan är underlägsen mannen och varken misshandel eller våldtäkt inom familjen är olagligt.

Trots att Egypten är en av Afrikas stormakter är det ett fattigt land med stora klyftor. Under de senaste tiderna har egyptiska muslimer och kristna hamnat i konflikt med varandra. 2011 avsattes den dåvarande presidenten Hosni Mubarak efter protester och  året därpå fick Egypten sin första folkvalda president någonsin. Presidenten Mohammed Mursi tillhörde det muslimska brödraskapet som tidigare varit ett förbjudet parti. Mursi hamnade i konflikt med militär och domstolsväsendet samtidigt som folkets protester mot honom växte. Han avsattes av militären efter ett år.

2013 tog militärrådet makten med dess ordförande Abdul Fatah al Sisi tillsammans och den militärt tillsatta presidenten Adli Mansour. Sisi vann presidentvalet 28 maj 2014. Sedan militärrådet tog makten har flera bombattentat mot både militär, polis och allmänna platser ägt rum på flera platser i landet. Flera människor har skadats och dödats i och med attentaten.

Visste du att: Egypten är ett av de trettio länder i världen som kommer att uppnå FN:s mål att minska barnadödligheten med två tredjedelar.

Kan 10 kronor göra skillnad?

Karateträning för flickor i Egypten