Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
et

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Etiopien

1 000 000km2


Invånare per km2

24 personer per km2

99 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

99,390,750


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

4 288 023 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,50%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

66 år

1990: 49 ÅR

heart male

62 år

1990: 46 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

4,40


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

19%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Etiopien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Nedre luftvägsinfektion

15%

HIV/AIDS

7%

Diarrérelaterade sjukdomar

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,75%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Etiopien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Etiopien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

9år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

83%

man

89%Läs- och skrivkunnighet

41%

AV KVINNORNA

1990: 18%

57%

AV MÄNNEN

1990: 36%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

54%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

27%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

5,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
93%

349 representanter

44%

KVINNOR

546 representanter

39%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

4%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

1 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

43 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


65 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.01%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

0 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Data saknas

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Etiopien

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Etiopien

Etiopien är ett av få områden i Afrika som aldrig blivit koloniserat. Landet styrdes under många år på 1900-talet av kejsaren Haile Selassie, som i den religiösa rörelsen Rastafari ses som Messias.

1962 annekterade Etiopien grannlandet Eritrea och sedan dess har de två länderna varit i konflikt med varandra. 1993 utropade Eritrea sin självständighet och detta accepterades av Etiopien, men fem år senare utbröt ändå ett blodigt krig. Kriget tog slut i december 2000 men konflikten är fortfarande pågående. Det finns även stora konflikter kring etnisk bakgrund inom Etiopien.

Landet är ett av de fattigaste i världen, men en stark ekonomisk tillväxt under 2000-talet tillsammans med satsningar på utbildning, sjukvård, jordbruk och infrastruktur har mildrat fattigdomen. I Etiopien arbetar 8 av 10 inom jordbruket. Det mesta odlas för självhushållning, men man exporterar mycket kaffe och oljeväxter. Den goda ekonomiska utvecklingen tros fortsätta och stora investeringar görs i jordbruks- och energisektorerna. Etiopien är ett av få Afrikanska länder som exporterar el.

Etiopien var det första landet Sverige gav bistånd till. Handeln mellan Sverige och Etiopien har varit liten men ökar nu. Sverige exporterar främst teknisk utrustning till Etiopien och importerar främst kaffe.

Andelen människor som lever under fattigdomsgränsen minskade från 44,5 procent i 1995 till 29,6 procent i 2011 i Etiopien och idag börjar nästan alla barn i skolan.

2011 tillfångatogs och fängslades två svenska journalister anklagade för terrorbrott. De dömdes till fängelse, men befriades efter fallet väckte stor internationell uppmärksamhet.

Etiopien var ett av de länder som klarade FN:s millenniemål kring minskad barnadödlighet för barn under 5 år, samt klarade målet kring minskad mödradödlighet!Sedan 2000 har andelen kvinnor i Etiopiens parlament stigit från blygsamma 7,7 % till hela 38,8 %.

Bra jobbat Etiopien!

Vill du läsa mer om Etiopien kan du klicka dig vidare till Globalis!

 

 

Kan 10 kronor göra skillnad?

Bevattningsprojekt i Etiopien skänker nytt hopp till bönder på landsbygden