Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
gh

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Ghana

227 540km2


Invånare per km2

24 personer per km2

120 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

27,409,893


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

7 958 675 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,30%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

62 år

1990: 58 ÅR

heart male

60 år

1990: 56 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

4,20


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

54%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Ghana

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Nedre luftvägsinfektion

11%

Stroke/Slaganfall

9%

Malaria

8%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,83%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Ghana

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Ghana 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

12år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

89%

man

88%Läs- och skrivkunnighet

71%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

82%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

22%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

2,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
80%

349 representanter

44%

KVINNOR

275 representanter

11%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

29%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

1 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

129 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


382 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.03%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

1 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Ghana SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Ghana

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Ghana

Ghana som på grund av guld, elfenben och handel med slavar kallades Guldkusten, blev självständigt 1957. Kolonisatörerna hade dock lagt beslag på det mesta av rikedomarna och Ghana kom att bli ett av världens fattigaste länder.

Under 90-talet kom Ghana på fötter, både politiskt och ekonomiskt, efter årtionden av militärkupper och ekonomisk misskötsel. Idag anses Ghana vara ett av de bäst skötta länderna i Afrika utan större konflikter och med låg korruption. Landet har gått från ”politiskt ofritt” till ”fritt” mellan 1990 och 2010 enligt Freedom House index.

Landets beroende av guld- och kakaoexport gör det väldigt känslig för ändringar i världspriserna och dåliga kakaoskördar. 2010 började Ghana utvinna olja utanför sin kust, som kommer bli en viktig del av landets export och egna energikonsumtion.

Ghana är en av Sveriges viktigaste handelspartners i Afrika och det finns ett tjugotal svenska företag på plats, framförallt inom gruvindustrin. Svenskar älskar kakao och importerar den gärna från Ghana.

Ghana är ett av de länder som hade som mål att halvera sin extrema fattigdom till 2015, vilket de klarade redan 2006! Medellivslängden ökar och barnadödligheten minskar samtidigt som att man arbetar mycket med HIV-spridning ska minska.

Exempel på Ghanas framsteg är att landet ökat läskunnigheten från knappt 58 % år 2000 till 67 % år 2008 och människor som lever med HIV har halverats sedan 2000.

Bra jobbat Ghana!

Vill du läsa mer om Ghana kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

E-boksrevolution i Ghana