Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
id

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Indonesien

1 811 570km2


Invånare per km2

24 personer per km2

142 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

257,563,815


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

53 236 719 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,20%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

71 år

1990: 64 ÅR

heart male

67 år

1990: 62 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,50


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

54%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Indonesien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Stroke/Slaganfall

21%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

9%

Diabetes

7%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,63%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Indonesien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Indonesien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

13år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

89%

man

90%Läs- och skrivkunnighet

94%

AV KVINNORNA

1990: 75%

97%

AV MÄNNEN

1990: 88%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

18%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

6,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
75%

349 representanter

44%

KVINNOR

555 representanter

17%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

21%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

9 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

132 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


787 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.8%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

2 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Indonesien SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Indonesien

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Indonesien

Indonesiens självständighet 1949 följdes av auktoritära militärregimer, som dock åstadkom stark ekonomisk tillväxt. Det skedde en massaker utav kommunister, etniska kineser och vänsteranhängare 1965-1966 som leddes utav General Suharto, vilket också var starten till militärkuppen av General Suharto mot dåvarande vänsterpopulistiska ledaren Sukarno. Diktatorn Suharto avsattes 1998 efter 30 år vid makten, och sedan dess har Indonesien utvecklats i demokratisk riktning. Sedan 1999 har Indonesien antagit “fria och rättvisa” val.

Valdeltagandet har varit otroligt högt. Nästan 70 % av de registrerade väljarna röstade år 2014. Indonesien är en sekulär stat, men det finns grupperingar inom landet som vill att landet ska gå i en mer islamsk riktning. Indonesien är det största muslimska populationen i världen. Indoneser har också visat att de inte är rädda för att rösta ut etablerade politiker, speciellt de som är förknippade med korruption och andra skandaler. Indonesien har ett öppet debattklimat med tusentals fria tidningar och radiokanaler.

2002 drabbades Indonesien av ett terrordåd som krävde 202 människors liv i ett turistområde på ön Bali vilket slog hårt mot turismen. Olja, jordbruk och industri är några andra av landets inkomstkällor. 2010 exporterade Sverige varor till Indonesien för ca 4 miljarder kronor och importerade för 1,1 miljarder. Indonesien är ett populärt turistresmål för svenskar.

Fattigdomen har minskat och nästan alla barn får gå i skolan idag. Läskunnigheten i Indonesien har stigit från 81,5% 1990 till 95,4% 2015. Dödligheten för barn under fem år har mer än halverats i Indonesien mellan 2000 och 2015, från 52 av 1000 barn till 27 av 1000 barn.

Bra jobbat Indonesien!

Vill du läsa mer om Indonesien kan du klicka dig vidare till Globalis!

 

Kan 10 kronor göra skillnad?

Biogas från dynga – ekonomiskt och miljövänligt för familjer i Indonesien