Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
in

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Indien

2 973 190km2


Invånare per km2

24 personer per km2

440 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

1,311,050,527


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

462 124 989 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,20%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

69 år

1990: 58 ÅR

heart male

67 år

1990: 58 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,40


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

33%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Indien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

12%

KOL

11%

Stroke/Slaganfall

9%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,79%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Indien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Indien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

12år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

93%

man

92%Läs- och skrivkunnighet

63%

AV KVINNORNA

1990: 34%

81%

AV MÄNNEN

1990: 62%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

96%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

14%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

4,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
66%

349 representanter

44%

KVINNOR

543 representanter

12%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

35%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

2 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

79 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


765 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

3.26%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

2 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Indien SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Indien

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Indien

Indien är en smältdegel av kulturer, språk, religioner och 500 olika sorters mango. Indien är en gammal brittisk koloni som efter självständigheten stolt titulerar sig ”världens största demokrati”. Landet är också hem åt över en miljard människor och hinduismens hemland. Självständigheten från Storbritannien kom till 1947 tack vare Kongresspartiet och dess ledare Mahatma Gandhi. Efter det har Indien utvecklats till en av världens snabbast växande ekonomier.

Indien var en av Sveriges första biståndsmottagare, och svenska företagsinvesteringar i landet började redan på 1920-talet.

Det råder enorma skillnader i levnadsvillkor mellan moderna städer och outvecklad landsbygd, där analfabetismen är utbredd och fattigdomen stor. Kastsystemet i Indien har påverkat samhället en hel del, och det har blivit avskaffat av staten vilket kan skapar nya möjligheter för många människor. Arrangerade äktenskap är normalt i Indien, men i städerna blir självvalda äktenskap mer och mer accepterat. 400 miljoner indier lever fortfarande i extrem fattigdom och mindre än en fjärdedel av befolkningen på landsbygden använder toaletter. En utmaning för Indiens ledare är att fördela landets växande rikedom även till de fattiga, något som prioriteras högre och högre.

Indien är sedan 2008 världens största vapenimportör. Bland landets växande industrier märks turism, bilar och en stark IT-bransch. Hotmail startades faktiskt av indiern Sabeer Bhatia. Indien producerar dessutom väldigt många filmer i Bollywood (i staden Mumbai), där de flera hundra filmer per år.

I Indien har läskunnigheten bland flickor ökat kraftigt från 47,8 % 2001 till 62,9 % 2015. Antalet människor i Indien med tillgång till rent vatten har stigit från 72 % år 1990 till 94 % år 2015. I ett så folkrikt land betyder det rent vatten till många, många miljoner människor.

Bra jobbat Indien!

Vill du läsa mer om Indien kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Indien är nu poliofritt