Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ir

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Iran

1 628 550km2


Invånare per km2

24 personer per km2

48 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

79,109,272


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

39 149 103 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,30%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

77 år

1990: 66 ÅR

heart male

74 år

1990: 62 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,70


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

73%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Iran

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

25%

Stroke/Slaganfall

11%

Trafikolyckor

8%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,52%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Iran

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Iran 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

15år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%Läs- och skrivkunnighet

83%

AV KVINNORNA

1990: 56%

91%

AV MÄNNEN

1990: 74%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

20%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

13,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
64%

349 representanter

44%

KVINNOR

289 representanter

6%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

50%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

38 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

93 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


2 899 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.88%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

8 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Iran SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Iran

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Iran

I Iran, som kallades Persien fram till 1935, har civilisationer avlöst varandra genom historien. Grunden för dagens Iran lades vid revolutionen 1979 när Ayatolla Khomeini lyckades införa ett statsskick baserat på sharialagar.

Det en gång västvänliga landet blev en diktatur med tortyr och omfattande inskränkningar i åsikts- och yttrandefrihet. Iran det land som avrättar näst flest människor och situationen för journalister anses vara en av världens värsta. Trots all censur och inskränkning av yttrandefriheten finns det krafter inom landet som kämpar mot det religiösa styret. Amerikanska och europeiska misstankar mot Irans kärnvapenprogram hotar den redan frostiga relationen med omvärlden.

En stor del av den iranska befolkningen är fattig men inom kulturen är det viktigt att hjälpa varandra och därför har Iran ett utbrett socialt nätverk med billiga bostäder och mat. Tillgång till internet är vanligt men på grund av den aggressiva censuren är det ett internet de flesta av oss knappt skulle känna igen. Yttrandefriheten i Iran är begränsad både i press och på internet. Journalister och bloggare fängslas och förföljs.

Fler och fler kvinnor kommer ut i arbetslivet och kvinnor utgör nu en majoritet på Irans universitet. Även inom den politiska sfären har kvinnor börjat ta och få mer plats. Kvinnliga parlamentariker har ökat sedan 2000 då det var 10 stycken, 2015 var det hela 17.

År 2000 dog ca 35 av 1000 barn i Iran före sin femårsdag men 2015 hade samma siffra sjunkit till 15,5 av 1000 barn.

Bra jobbat Iran!

Vill du läsa mer om Irak kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Iran öppnar upp skolor för flyktingbarn