Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
it

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Italien

294 140km2


Invånare per km2

24 personer per km2

206 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

60,802,085


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

39 211 518 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

0,02%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

85 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 74 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,40


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

69%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Italien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

13%

Stroke/Slaganfall

10%

Lungcancer

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,94%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Italien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Italien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

15år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

97%

man

98%Läs- och skrivkunnighet

99%

AV KVINNORNA

1990: 98%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

8%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

13,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
75%

349 representanter

44%

KVINNOR

630 representanter

31%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

65%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

33 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

151 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


5 159 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

1.6%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

6 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Italien SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Italien

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Italien

I tjugo år styrde Mussolini Italien och under hans fascistiska diktatur förbjöds andra partier, och en allians inleddes med Hitler. Efter andra världskriget och fascismens fall levde oroligheter kvar i Italien, men landet repade sig sakta. Det råder enorma skillnader mellan regioner i Italien och det sägs ibland att landet är som två länder. Norra Italien är ett rikt industrisamhälle medan de södra delarna är betydligt fattigare och beroende av jordbruk.

Korruption, muthärvor och regeringsbyten är vanligt förekommande. Fram tills 2011 styrdes Italien av Silvio Berlusconi som anklagas för skatte- och mutbrott samt för att kontrollera landets medier. Maffians inflytande har skrämt bort investerare och statsfinanserna har skötts dåligt i flera år. Det har varit ett flertal premiärministrar efter detta där invånarna har haft höga förväntningar att den nästa ska lyckas styra Italien ur sin kris.

I Italien har andelen kvinnor i parlamentet stigit från 12,9% 1990 till 31% 2013, och deras koldioxidutsläpp per person har minskat med mer 2 ton.

Bra jobbat Italien!

Vill du läsa mer om Italien kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?