Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
it

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Italien

294 140km2


Invånare per km2

24 personer per km2

209 personer per km2


Total befolkning

9,689,555

61,336,387


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

8962838

38 047 159 Liv 

Befolkningstillväxt

1,00%

0,90%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

85 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 74 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,40


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

69%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Italien

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

15%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

13%

Stroke/Slaganfall

10%

Lungcancer

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

1,02%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Italien

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Italien 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

16år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

99%

man

100%Läs- och skrivkunnighet

99%

AV KVINNORNA

1990: 99%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%

99%

AV KVINNORNA

1990: 98%

99%

AV MÄNNEN

1990: 99%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

13%

8%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

13,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
75%

349 representanter

44%

KVINNOR

630 representanter

31%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

93%

använder
internet

62%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

39 /100

35 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

128 /100

159 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


5 398 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

1.6%


Koldioxidutsläpp per person och år

6 TON

7 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Italien SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Italien

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, självmordsbombare och två mördade ministrar. Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället.

Satsningarna gav också ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga. Sverige är ett av de få länder som uppnår FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är också en av världens största bidragsgivare till FN.

Den 14 september 2014 valdes socialdemokraten Stefan Löfven till Sveriges statsminister. Efter åtta år med borgerligt styre fick Sverige en socialdemokratisk regering.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify är grundade här. Få svenskar saknar idag tillgång till Internet och digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots sin relativa litenhet har Sverige gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Robyn och Stieg Larsson.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige bistår med soldater till flera konfliktzoner, bland annat Afghanistan och Kosovo.

Visste du att: Inför riksdagsvalet i Sverige 2010 fick man för första gången sända politisk TV-reklam.

Mer om Italien

I tjugo år styrde Mussolini Italien och under hans fascistiska diktatur förbjöds andra partier och en allians inleddes med Hitler. Efter andra världskriget och fascismens fall levde oroligheter kvar i Italien, men landet repade sig sakta.

Korruption, muthärvor och regeringsbyten är vanligt förekommande. Fram tills i höstas styrdes Italien av Silvio Berlusconi som anklagas för skatte- och mutbrott samt för att kontrollera landets medier. Han äger mediegruppen Finivest och fotbollslaget AC Milan.

Det råder enorma skillnader mellan regioner i Italien och det sägs ibland att landet är som två länder. Norra Italien är ett rikt industrisamhälle medan de södra delarna är betydligt fattigare och beroende av jordbruk.

Familjeband spelar en viktig roll i det italienska samhället. I norr är det kärnfamiljen som dominerar, medan det i söder inte är ovanligt att hela storfamiljer bor tillsammans.

Ofta tar släktingar hand om barnen på dagarna och bara ett av tio italienska barn går på dagis.

Maffians inflytande har skrämt bort investerare och statsfinanserna har skötts dåligt i flera år. Italien har idag den lägsta tillväxten i Europa. Nyligen tillträdde Mario Monti som premiärminister och förväntningarna är höga att han ska lyckas styra Italien ur krisen.

Nästan en halv miljon svenskar besöker Italien varje år och ungefär lika många italienare besöker Sverige.

I Italien har andelen kvinnor i parlamentet stigit från 12,9% 1990 till 31% 2013.

Bra jobbat Italien!

Kan 10 kronor göra skillnad?